Strona główna » Regulamin
Cosmo

Regulamin

Regulamin korzystania z Usług Kliniki Medycznej Cosmo Medica.

Szanowni Klienci!
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze oraz naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług medycznych i usług dermokosmetycznych w klinice Cosmo Medica przed przystąpieniem do
korzystania z nich .

Klinika Cosmo Medica powiązana jest ze stroną internetową  www.kasuj.onepro.pl Właścicielem Kliniki jest SHT z siedzibą przy ul. Fontany 36 lok 2, 01-885 Warszawa, NIP:1180288309, REGON: 012388064-00052 Telefon : 573 01 01 00 Mail: cosmo.medica@onet.pl

Klienci Kliniki Cosmo Medica są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień. Korzystanie z oferty Kliniki Cosmo Medica oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

§ 1. Godziny otwarcia

1.Klinika Cosmo Medica świadczy usługi przy ulicy Wolność 7 lok. A, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21-00 oraz w soboty w godzinach 9:00 -16:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy oraz niedziele Klinika jest nieczynna.
2.Godziny otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas: absencji pracownika lub zdarzeń losowych (typu: brak prądu, wody, gazu).

§ 2. Umawianie wizyt

1.Prosimy o szczegółowe planowanie swojej wizyty. Spełnimy chętnie wszystkie życzenia pod warunkiem, że będziemy mieć wystarczającą ilość czasu, aby następny klient nie musiał czekać. Na wizycie wykonujemy tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby. Otrzymają Państwo od nas SMS 2 dni przed zabiegiem, na którego należy odpowiedzieć i potwierdzić swoją wizytę. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia traktujemy ją jako wizytę, która się odbędzie.

§ 3. Punktualne rozpoczynanie zabiegów

W Klinice Cosmo Medica obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie 5-10 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu: wypełnić kartę, skorzystać z szatni i toalety. Klienci umawiani są na konkretne godziny, prosimy o punktualność.
1.W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie klienta na zabieg bez konsekwencji jego skrócenia, czas takiego opóźnienia to maksymalnie 15 minut. Spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego koszt to 100 % ceny. Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.
2.W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 30 minut) klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu. Zabieg ten również jest odpisywany – przepada.
3.W wyjątkowych sytuacjach obsługa w Klinice Cosmo Medica dopuszcza okres oczekiwania klienta w poczekalni do 15 minut.

§ 4. Odwoływanie wizyt i nieprzychodzenie na umówiony termin

1.W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić obsługę Kliniki Cosmo Medica nie później niż 24 h przed planowaną wizytą. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolniony termin, pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomimy.
2.Osoby, które nie szanują naszej pracy i naszego czasu, tracą przywileje zapisów priorytetowych lub zapisów w nadgodzinach kosmetologów. Trzykrotne niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje skreśleniem z listy klientów i odmówieniem wykonania usług w Klinice Cosmo Medica.

§ 5. Karnety na zabiegi na twarz i ciało oraz medycynę estetyczną.

1.W razie rezygnacji z wizyty (karnet) należy powiadomić obsługę Kliniki Cosmo Medica nie później niż 24 h przed planowaną wizytą. W innym przypadku wizyta planowana przepada.
2.W razie rezygnacji z wykupionego pakietu – kwota wykorzystanego zabiegu/zabiegów liczona jest w cenie regularnej, a różnica zwrócona w formie vouchera do wykorzystania w klinice.
3. Termin ważności wykupionego pakietu to okres pół roku, liczony od daty wykupienia pakietu. Klinika zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu po upływie terminu ważności pakietu. 
4. Pakiet jest własnością osoby, która go wykupiła. Tylko i wyłącznie osoba która wykupiła pakiet może realizować zabiegi w ramach pakietu. 
5. Klient ma prawo do przekazania Własności Pakietu osobie trzeciej lub wydłużenia terminu ważności pakietu tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzedniej zgodzie osoby zarządzającej kliniką. W takim przypadku należy zgłosić prośbę drogą mailową jak najszybciej przed upływem terminu ważności pakietu. 

§ 6. Reklamacje

1.Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy jakość usług na najwyższym poziomie.
2.Klienci powinni zgłaszać reklamacje niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż do 3 dni od wykonania zabiegu.
3.Wszelkie reklamacje należy składać drogą mailową na adres: cosmo.medica@onet.pl 4.Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego.
5.Każda reklamacja pisemna jest rozstrzygana w terminie do 30 dni.
6.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7. Zmiany w Regulaminie

1.O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej: www.cosmo-medica.pl Klinika Cosmo Medica zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
2.Każdy(a) klient/ka ma prawo do wglądu w regulamin, cennik usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.
3.Wszystkie osoby przebywające w klinice Cosmo Medica zobowiązane są przestrzegać niniejszego
regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.
4.Niezastosowanie się klientki/a do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Kliniki Cosmo Medica za przeprowadzony zabieg.
5.W razie wątpliwości co do zdrowia klienta pracownik może odmówić wykonania zabiegu.
6.Klinika nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku niestosowania się klienta do zaleceń pozabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.

7.Klient posiadający Groupon może skorzystać tylko jeden raz z danej usługi, gdyż jest to oferta wyłącznie dla nowych klientów. Jeżeli klient wykupi Groupon na dany zabieg po raz drugi – usługa nie zostanie przez nas zrealizowana.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.12.2019 i obowiązuje do odwołania.